23
Sep

Hoạt động Teambuilding 2017

Hoạt động thường niên dành cho cán bộ công nhân viên công ty, nhằm mục đích kết nối chia sẽ giải trí trong những giờ làm việc vất vả, công ty Thanh Long tổ chức kỳ nghỉ teambuilding 2017 cho toàn thế cán bộ công nhân viên. Sau đây là hình ảnh của chương trình: