Chuỗi nha khoa Kim Dental đang trên đà phát triển mạng lưới khắp toàn quốc, Kim Dental đã tin tưởng và giao cho công ty Thanh Long Corp xây dựng thiết kế công trình của từng chi nhánh trên toàn quốc. Chúng tôi là đơn vị thi công chính cho dự án này. Thông tin về dự án

Chủ đầu tư : Nha Khoa Kim Dental

Đơn vị thi công : Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thiết Kế Thanh Long Corp

Hạng mục thi công : xây dựng thiết kế nội thất quảng cáo.

Tình trạng : đã hoàn thiện bàn giao và đang thi công mới.