Hola đã hoàn thiện văn phòng làm việc. Công trình được chủ đầu tư tin tưởng lựa chọn đối tác là Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thiết Kế Thanh Long. Chúng tôi là đơn vị thi công nội thất chính. Thông tin dự án: