Mumuso đã và đang mở nhiều chuỗi cữa hàng. Công trình được chủ đầu tư tin tưởng lựa chọn đối tác là Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thiết Kế Thanh Long. Chúng tôi là đơn vị thi công nội thất chính. Thông tin dự án: