Một trong những nhãn hàng thời trang lớn và đang trên đà phát triển mạng lưới khắp toàn quốc, HNOSS đã tin tưởng và giao cho công ty Thanh Long Corp xây dựng thiết kế công trình của từng cửa hàng. Sắp tới HNOSS sẽ phủ rộng khắp các tỉnh trên toàn quốc. Chúng tôi là đơn vị thi công chính. Thông tin về dự án

Chủ đầu tư : HNOSS

Đơn vị thi công : Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thiết Kế Thanh Long Corp

Hạng mục thi công : xây dựng thiết kế nội thất quảng cáo.

Tình trạng : đã hoàn thiện bàn giao và đang thi công mới.